Assos Dionysos Hotel


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Assos Dionysos Hotel Politikası

Kurmuş olduğumuz yönetim sistemimiz sayesinde tüm çalışanlarımız ile misafir konforundan ve memnuniyetinden taviz vermeden yasal şartlar çerçevesinde sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında hizmet vermek hedefimizdir.

Entegre Yönetim Sistemleri

Assos Dionysos Hotel olarak amacımız, yüksek kalitede hizmet sunarken, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemektir. Bu doğrultuda, entegre yönetim sistemleri politikamız, tüm faaliyetlerimizde uyulması gereken standartları belirlemeyi, yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Entegre yönetim sistemleri politikamız, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bu standartlara uygun davranışlar sergilemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, çalışanlarımızın sürekli eğitimler alması sağlanacak ve farkındalıkları arttırılacaktır. Ayrıca, tedarikçilerimizin ürün ve hizmetlerinin kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği açısından standartlara uygunluğunu düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Entegre yönetim sistemleri politikamız, işletmemizde uygulanan süreçlerin sürekli olarak izleneceğini, ölçüleceğini ve iyileştirileceğini taahhüt etmektedir. Böylece, misafir memnuniyetinin arttırılması, çevre kirliliğinin azaltılması, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların sağlığı ve güvenliği konularında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımıza değer insana yatırım

Assos Dionysos Hotel ailesi olarak insan kaynakları politikamız da sürdürülebilirlik perspektifinden şekillenmektedir. İnsan kaynakları politikalarımız, çalışanlarımızın mutluluğu ve iş tatmini ile birlikte, şirketimizin hedeflerine ulaşmasını, yüksek kaliteli hizmet sunmasını ve çevreye olan duyarlılığımızı korumasını hedeflemektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda korunması, çalışanların sağlıklı ve emniyetli bir ortamda çalışmaları konusunda önem veririz. Bu nedenle, çalışanlarımızın çalışma koşulları düzenli olarak incelenmekte ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında düzenli eğitimler sunulmaktadır.

Eğitim ve Gelişim:

Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri ve yeterliliklerini artırmaları için, düzenli geri bildirimler sunarız. Bunun yanı sıra, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini güncel tutmak için düzenli eğitim ve gelişim programları düzenleriz.

Performansa Dayalı Terfi:

Otelimizde çalışanların iş performansı düzenli olarak değerlendirilir ve performansa göre terfi edilirler. Bu, çalışanlarımızın iş ortakları ve müşteriler için en yüksek standartlarda hizmet sağlamak için kendilerini sürekli geliştirmelerine yardımcı olur.

Kariyer Gelişimi:

Otelimizde çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek için eğitim fırsatları sunulur. Kurslar, seminerler, webinarlar ve diğer gelişim fırsatları, çalışanlarımızın kendini geliştirmesi ve yeni beceriler öğrenmesi için kullanılabilir.

Açık Kapı Politikası

Assos Dionysos Ailesi olarak otellerimizde en önemli önceliklerimizden biri açık kapı politikasıdır.
Bu politikamız, her zaman tüm çalışanlarımıza kapılarımızın açık olduğunu, sorunlarının ve taleplerinin her zaman dinlenip çözüleceğini garanti etmektedir.

Bizim açık kapı politikamızın bir diğer önemli yönü de çalışanlarımıza her zaman erişilebilir olmaktır. Biz burada, herkesin görüş, öneri ve şikayetlerinin işleyişe katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

 

 

ÇOÇUK HAKLARI KORUMA

Assos Dionysos Hotel olarak, çocukların haklarını korumak ve desteklemek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Çocuklar, konaklayan misafirlerimizin ve bizlerin en değerli varlıklarıdır. Onların korunması, güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Otelimizin tüm çalışanlarının temel görevi çocuk hakları politikasını özenle uygulamasıdır.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Otelimiz, kadın haklarına saygı göstermek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmektedir

İşe alımda adalet: Tüm adayların işe alım sürecinde cinsiyet, ırk, din, yaş gibi ayrımcılık yapılmaz ve adaylar sadece yetenekleri ve tecrübeleri doğrultusunda değerlendirilir.

Eşit fırsatlar: Otelimiz, kadın ve erkek çalışanlarını eşit fırsatlarla işe alır ve ayrımcılık yapmaz. Kadınlar da erkekler kadar yüksek pozisyonlara yükselebilir ve her türlü işte çalışabilme hakkına sahiptir. Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

Ücret eşitliği: Otelimizde kadın ve erkek çalışanlar arasında ücretlendirme açısından bir fark yoktur, aynı görevi icra eden her çalışana eşit şekilde ücret ödenir.

Çalışanların hakları: Otelimiz, çalışanların haklarını korumak ve onların yaşam kalitesini arttırmak için gerekli tüm önlemleri alır. Mesai saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği, hamilelik ve doğum izni, eşit ayrımcılık ve işyerindeki herhangi bir şiddet ve taciz engellenir.

Satın Alma ve İş ortaklarımız

Assos Dionysos Hotel ailesi olarak, sürdürülebilirlik politikaları kapsamında satın alma politikaları, otellerimiz için oldukça önemlidir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir satın alma politikası yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

Geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir kaynakların kullanımı;

Tedarikçilerimizden, ürün ambalajlarında geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması veya yenilenebilir kaynaklardan üretilen ürünler talep ediyoruz. Böylece, çevresel etkimizi de en aza indirgemek istiyoruz.

Otelimiz, enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm, çevre dostu temizlik malzemeleri gibi birçok yeşil uygulamaları benimsemiştir. Bu uygulamalar, misafirlerimizin doğal kaynakları daha fazla tüketmesine neden olmadan, otelimizin enerji tüketimini en aza indirir.

Yerel organik ekonomiye destek

Yerel üreticilerin tedarikine ağırlık veriyoruz. Mümkün olduğunca, yerel üreticilerden ürün temin etmeyi tercih ediyoruz. Bu şekilde, yerel üreticilerin ekonomik gelişimine katkıda bulunarak, otellerimizin sürdürülebilirliğine destek olmaktayız.

Organik Ürünler ve Gıda: Otelimiz, organik ürün tedarikçilerini tercih etmektedir. Bu sayede, çevreye ve sağlığa dost, organik ürünlerle misafirlerimize hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca, otel restoranımız menüleri, kasaplık ürünler, sebzeler, meyveler gibi organik ürünler bulunmaktadır.

YÖRESEL, GELENEKSEL, KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK

MİRAS VE YABAN HAYATI KORUMA

Yöresel Mutfağın Tanıtımı: Otelimizde yerel yemeklerin sunumu ve tanıtımı yapılır. Böylece, müşterilerimizin yöresel yemeklerimizle tanışması, yerel malzemelerin kullanımını desteklemesi ve yerel yemek kültürünü daha yakından tanımaları amaçlanır.

Yöresel Gelenek ve Göreneklerin Tanıtımı: Otelimizde, yerel gelenek ve göreneklerin tanıtımı yapılır. Bu sayede, müşterilerimiz, yerel kültüre ilişkin bilgi edinirler ve yerel hizmet ve kültürel işletmeleri tercih etmeleri desteklenir.

Yerel Etkinliklere Destek: Otelimiz, bölgesel etkinliklerin düzenlenmesi, tanıtımı ve sponsorluğunu üstlenir. Bunların arasında yerel festivaller, yarışmalar ve diğer kültürel etkinlikler yer almaktadır. Bu politikaların amacı, otelimizin faaliyetlerinin çevreye, kültürel varlıklara, yerel halka ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden sürdürülebilirliğini garantilemektir. İşte, otelimizde uyguladığımız kültürel, arkeolojik miras ve yaban hayatı koruma politikaların

- Otelimiz, yerel kültürü, sanatı ve gelenekleri teşvik ederek yerel kültürel varlıkların korunmasına katkıda bulunuyor. Bölgedeki kültürel faaliyetlerin tanıtımı ve teşvik edilmesi, otelimiz ve müşterilerimize önemli bir deneyim sunmaktadır

- Yaban hayatı korumak için, otelimiz yakınındaki doğal yaşam alanlarını koruma altına alır. Bu alanlar, otelimizin çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürme hedefine ulaşmasına yardımcı olur.

- Otelimiz, doğa turunu teşvik ederek, doğayı tanıtmak için bir fırsat sunar. Doğa turizmi faaliyetleri, yakın çevredeki yerel insanların istihdam edilmesi ve ekonomik açıdan desteklenmesi ile sonuçlanmaktadır.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ

SAYGI